Zijn kosten zakelijk, privé of gemengd?

Bij de gemengde kosten gaat het om kosten die voor de onderneming zijn gemaakt, maar die ook een privé-element bevatten. De volgende kosten vallen daaronder:

  • kosten van voedsel, drank en genotmiddelen
  • representatiekosten, zoals recepties en feesten
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

Deze kosten zijn door het privé-element niet volledig aftrekbaar van de winst. Het is dus van belang deze kosten in de administratie inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door deze op een aparte kostenrekening in het grootboek te verwerken. Door deze verwerking komen allereerst de volledige kosten ten laste van de winst. Vervolgens wordt, bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, het privédeel van deze kosten gecorrigeerd.

De IB-ondernemer heeft de keuze heeft om:

  1. de gemengde kosten tot een bedrag van € 4.700 (het grensbedrag voor 2020) niet als kosten ten laste van de winst te brengen. Alleen het meerdere komt voor aftrek van de winst in aanmerking;
  2. van alle gemengde kosten voor 80% in mindering te brengen ten laste van de winst

Het totaalbedrag van de gemengde kosten bepaald daarbij de keuze: indien het totaal van de representatiekosten hoger is dan € 23.500 dan is het voordeliger om voor het vaste grensbedrag te kiezen, zijn deze kosten lager dan € 23.500 dan is de correctie van 20% de voordelige optie.

Lees hier hoe om te gaan met de BTW op deze uitgaven

Lees meer over de aftrekbaarheid van gemengde kosten op de site van de belastingdienst.

Terug naar informatiepagina