Gebruik BTW nummer

De belastingdienst maakt bij ZZP'ers en eenmanszaken voor het BTW nummer gebruik van 
het BSN nummer van de ondernemer. Hierbij handelt de belastingdienst in strijd met de 
privacywetgeving en als de fiscus de overtredingen niet stopt, dan kan de Autoriteit 
Persoonsgegevens maatregelen treffen. Mogelijk leidt dit op termijn tot vervanging 
van de bestaande BTW nummers.


Waarom is het gebruik van het BSN nummer een probleem?

Indien dit BSN nummer in verkeerde handen valt, loop je het risico op identiteitsfraude. 
Het liefst verspreid je dit nummer dus  zo weinig mogelijk. Het vermelden van het BTW nummer 
is echter vereist bij het aangaan van overeenkomsten. Zet je BTW nummer echter alleen 
op je website als dat nodig is, bijvoorbeeld als je een internetwinkel hebt. Uitgangspunt is namelijk 
dat het BTW nummer tijdig vóór het aangaan van de overeenkomst is medegedeeld of beschikbaar 
is gesteld, het volstaat niet om het BTW nummer op de orderbevesting of de factuur te vermelden.

Bekijk ook:

Moet ik factureren en wat zijn de factuurvereisten?
Richtlijnen bij verkoop via internet
Terug naar informatiepagina