Factuurvereisten

Voor geleverde diensten en goederen stelt een ondernemer een factuur op, maar dat is niet in alle gevallen nodig.
Bij verkoop aan particulieren hoeft, op enkele uitzonderen na, geen factuur te worden opgesteld.

De verkoopfactuur dient ten minste de volgende informatie te bevatten:

 • uw volledige naam en die van uw afnemer: vermeldt uw juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.
 • uw volledige adres en dat van uw afnemer. U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
 • uw btw-nummer
 • uw KvK-nummer
 • de datum waarop de factuur is uitgereikt
 • een opeenvolgend factuurnummer
 • de aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd
 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
  Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het btw bedrag
Terug naar informatiepagina