Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Maurik Administratie en Advies te Harmelen

Van Maurik Administratie en Advies, gevestigd aan de Wilhelminalaan 26, 3481 VE te Harmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd,

Van Maurik Administratie en Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Van Maurik Administratie en Advies verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Waar worden persoonsgevens voor gebruikt?

Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Van Maurik Administratie en Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Toezenden van documenten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Van Maurik Administratie en Advies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Van Maurik Administratie en Advies zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Van Maurik Administratie en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit:

 • Administraties en belastingaangiften : 7 jaar zoals wettelijk voorgeschreven
 • Persoonsgegevens: zo lang u klant bent en daarna nog 7 jaar zoals wettelijk voorgeschreven

 

Worden persoongegevens gedeeld met derden?

Van Maurik Administratie en Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden gedeeld met de belastingdienst vanwege de wettelijke verplichting om belastingaangiften te doen.

De gegevens van uw bedrijf en uw werknemers worden verwerkt met online-software. Met de bedrijven die deze software beschikbaar stellen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Daarnaast verstrekt Van Maurik Administratie en Asvies uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke, schiftelijke toestemming.

 

Beveiligen van de persoonsgegevens?

Van Maurik Administratie en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Maurik Administratie en Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Vragen of klachten?

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Maurik Administratie en Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met via info@vmaa.nl.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Maurik Administratie en Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wij streven naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018