Samenwerken

Onze samenwerking

De wijze waarop wij samenwerken wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen. Daarbij maken we afspraken over de planning van de werkzaamheden en uitwisseling van daarvoor benodigde informatie.

Financiële administratie

U kunt de financiële administratie volledig aan mij uitbesteden of een deel (of het geheel) van de administratie zelf voeren. Daarbij kunt u ervoor kiezen de administratie tussentijds te laten toetsen, bijvoorbeeld voordat u de aangifte omzetbelasting indient. Uiteraard neem ik de volledige administratie aan het eind van ieder jaar door bij het opstellen van de jaarrekening. 

Loonadministratie

De loonadministratie van kleine en middelgrote ondernemingen wordt vaak uitbesteedt aan een gespecialiseerde partij. De selectie van de juiste partij is afhankelijk van de omvang van uw personeelsbestand en de wensen die u heeft met betrekking tot het invoeren van mutaties en het ontvangen van output.

Het opstellen van de jaarrekening en de adviesbrief

Voor het samenstellen van de jaarrekening is meer kennis vereist omdat deze dient te worden opgesteld op basis van geldende wet- en regelgeving. Ik zorg ervoor dat de jaarrekening aan deze eisen voldoet en indien nodig, bij de KvK gepubliceerd wordt. Naast de jaarrekening ontvangt u een adviesbrief waarin de bevindingen zijn opgenomen van het afgesloten boekjaar en adviezen voor de toekomst zijn uitgewerkt. Deze adviesbrief wordt, gelijktijdig met de jaarrekening en fiscale aangiften, persoonlijk met u besproken.

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Ondanks dat we tegenwoordig steeds minder blauwe enveloppen ontvangen door de digitalisering bij de belastingdienst, blijft een goede fiscale planning van essentieel belang. Veranderingen lijkt de enige constante factor bij belastingen; jaarlijks worden de belastingtarieven aangepast, veranderen faciliteiten voor ondernemers zoals de zelfstandigenaftrek en worden nieuwe richtlijnen uitgewerkt of verbijzonderd. Dit vraagt om kennis die niet alleen up-to-date is maar ook op de juiste wijze wordt toegepast.